XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần - KQ SXMN T7

GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.820054826
G.7096463858633
G.69319 5879 84211552 9759 25540179 9477 46397541 9019 9780
G.58592867243259245
G.424273 96010 32536 79016 58375 08815 4163953259 95294 35263 38069 10158 45386 6621209954 60681 00135 88618 32245 64223 7507984000 41947 36256 00846 11960 22321 83197
G.377105 1882453414 9960536254 6415025939 78448
G.212430419382209365375
G.124135247156068631861
ĐB331639063233475175384051
Advertisements

Loto TPHCM Thứ 7, 03/06/2023

ĐầuLoto
005
119,10,16,15
220,21,24
336,39,30,35,39
4-
5-
6-
779,73,75
8-
996,92

Loto Long An Thứ 7, 03/06/2023

ĐầuLoto
005,05
112,14,15
2-
338,33
4-
552,59,54,59,58
663,63,69
772
886
994

Loto Bình Phước Thứ 7, 03/06/2023

ĐầuLoto
0-
118
225,23
339,35
448,45
558,54,54,50
6-
779,77,79,75
881,86
993

Loto Hậu Giang Thứ 7, 03/06/2023

ĐầuLoto
000
119
226,21
333,39
441,45,47,46,48
556,51
660,61
775
880
997
Tin tài trợ
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.863897920
G.7260287333980
G.66879 4846 91819662 8717 40949298 9778 73478478 5675 8182
G.56545947585251399
G.487137 11858 58616 28538 19370 22517 8791532306 90385 07244 17458 62906 56905 3455897279 13525 21878 64546 59169 78649 5884981043 63999 62675 04268 99682 96074 32969
G.355682 8642516760 9998856598 1804207001 94348
G.256854189214686177096
G.180920879373788846108
ĐB467972087646871775332287

Loto TPHCM Thứ 7, 27/05/2023

ĐầuLoto
0-
116,17,15
225,20
337,38
446,45
558,54
663,60
779,70,72
881,82
9-

Loto Long An Thứ 7, 27/05/2023

ĐầuLoto
006,06,05
117
221
337
444,46
558,58
662,60
775
889,87,85,88
994

Loto Bình Phước Thứ 7, 27/05/2023

ĐầuLoto
0-
1-
225,25
333
447,46,49,49,42
5-
669,61
779,78,79,78,75
888
998,98

Loto Hậu Giang Thứ 7, 27/05/2023

ĐầuLoto
001,08
1-
220
3-
443,48
5-
668,69
778,75,75,74
880,82,82,87
999,99,96
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.858145401
G.7857792447101
G.69295 0434 39964587 3906 86628270 6429 09043115 8705 8098
G.55267612831366438
G.459261 04060 18199 20318 00961 91005 5802889623 79988 62519 07526 28305 27148 4559596623 80909 13355 08854 64108 14467 9118498518 05926 37755 73859 44728 38462 67510
G.321244 9247595563 8847893541 6709100432 68847
G.265847303606780386956
G.127333305326443234233
ĐB921019791104930598432241

Loto TPHCM Thứ 7, 20/05/2023

ĐầuLoto
005
118,19
228
334,33
444,47
558,57
667,61,60,61
775
8-
995,96,99

Loto Long An Thứ 7, 20/05/2023

ĐầuLoto
006,05,04
114,19
228,23,26
332
448
5-
662,63,60
778
887,88
992,95

Loto Bình Phước Thứ 7, 20/05/2023

ĐầuLoto
004,09,08,03
1-
229,23
336,32
447,41
554,55,54
667
770
884
991,98

Loto Hậu Giang Thứ 7, 20/05/2023

ĐầuLoto
001,01,05
115,18,10
226,28
338,32,33
447,41
555,59,56
662
7-
8-
998
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.899833654
G.7989469377766
G.64106 4451 20339561 0394 33178693 5715 51032638 2022 7425
G.57150049872506534
G.464425 60618 32023 86786 87397 67483 8669716605 32611 50715 50502 87819 70701 8163078052 37958 67085 76377 73969 48311 3063125838 04377 70191 32544 69279 48001 39911
G.381874 4452960303 5082709437 3034599532 56348
G.262399521519993246687
G.196075880244009125776
ĐB135994151753159503571486

Loto TPHCM Thứ 7, 13/05/2023

ĐầuLoto
006
118
225,23,29
333
4-
551,50
6-
774,75
889,86,83
999,97,97,99,94

Loto Long An Thứ 7, 13/05/2023

ĐầuLoto
005,02,01,03
117,11,15,19
227,24
330
4-
551,53
669,61
7-
883
994,98

Loto Bình Phước Thứ 7, 13/05/2023

ĐầuLoto
003,03
115,11
2-
336,31,37,32
445
550,52,58
669
777,77
885
993,91

Loto Hậu Giang Thứ 7, 13/05/2023

ĐầuLoto
001
111
222,25
338,34,38,32
444,48
554
666
777,79,76
887,86
991
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.864671629
G.7284333178051
G.69051 4766 15374883 6318 02245579 2603 19794281 3120 1783
G.53461690438349724
G.433185 49717 47461 41498 84549 42624 8713866833 50016 81070 00285 93794 45940 0616936565 06402 82064 62990 27313 84966 1473282649 06822 20100 75192 54285 98362 41269
G.318991 9754543149 3674200569 4132418323 08312
G.258384974540038453661
G.155773485353176215155
ĐB899797960928060842549039

Loto TPHCM Thứ 7, 06/05/2023

ĐầuLoto
0-
117
224
337,38
449,45
551
664,66,61,61
773
884,85,84
998,91,97

Loto Long An Thứ 7, 06/05/2023

ĐầuLoto
004
118,16
224,28
333,33,35
440,49,42
554
667,69
770
883,85
994

Loto Bình Phước Thứ 7, 06/05/2023

ĐầuLoto
003,02
116,13
224
334,32
442
5-
665,64,66,69,62
778,79,79
884
990

Loto Hậu Giang Thứ 7, 06/05/2023

ĐầuLoto
000
112
229,20,24,22,23
339
449
551,55
662,69,61
7-
881,83,85
992
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.860201209
G.7766246131406
G.68980 8434 49613287 9108 90579843 1158 78043454 3658 2355
G.52410362665859001
G.401130 13188 17130 99230 47226 85071 9452016082 67755 98155 68384 15922 34818 9200552471 22228 67622 72594 76010 28960 0145151690 80510 69637 48063 05309 40143 01502
G.318409 8649859960 0663816820 0736466474 55898
G.220495107540354848958
G.168556491814852872326
ĐB356255996045482282338805

Loto TPHCM Thứ 7, 29/04/2023

ĐầuLoto
009
110
226,20
334,30,30,30
4-
556,55
660,66,61
771
880,88
998,95

Loto Long An Thứ 7, 29/04/2023

ĐầuLoto
008,05
118
220,26,22
338
446,45
557,55,55,54
660
7-
887,82,84,81
9-

Loto Bình Phước Thứ 7, 29/04/2023

ĐầuLoto
004
112,10
228,22,20,28
331
443,48
558,51
660,64
771
885,82
994

Loto Hậu Giang Thứ 7, 29/04/2023

ĐầuLoto
009,06,01,09,02,05
110
226
337
443
554,58,55,58
663
774
8-
990,98
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.868779058
G.7803412102465
G.61398 2650 28898598 5320 38358990 4440 44261233 2850 1180
G.54216242009556523
G.412890 71358 05991 74940 66751 87445 0184725701 32013 74711 90531 25186 00441 3100411778 48151 21347 63437 08001 69877 7590923622 51181 99921 84920 82516 53881 98882
G.351502 2917815141 7258584881 7940040798 93266
G.294597877304590435662
G.119467085551148790722
ĐB671998266655064949855143

Loto TPHCM Thứ 7, 22/04/2023

ĐầuLoto
003,02
116
2-
3-
440,45,47
550,58,51
668,67
778
889
998,90,91,97,98

Loto Long An Thứ 7, 22/04/2023

ĐầuLoto
001,04
112,13,11
220,20
335,31,30
441,41
555,55
6-
777
886,85
998

Loto Bình Phước Thứ 7, 22/04/2023

ĐầuLoto
002,01,09,00,04
1-
226
337
440,47,49
555,51
6-
778,77
881,87
990,90

Loto Hậu Giang Thứ 7, 22/04/2023

ĐầuLoto
0-
116
223,22,21,20,22
333
443
558,50
665,66,62
7-
880,81,81,82
998

Kết quả XSMN Thứ 7, KQXS MN - XSMN - SXMN - XS Mien Nam Thứ 7 CHÍNH XÁC & NHANH CHÓNG trực tiếp từ Công ty xổ số kiến thiết Miền Nam năm 2023. Cùng đón xem ngay tại Xosoketqua nhé!

Lịch mở thưởng XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần

Lịch mở thưởng trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM sẽ được phát hành 2 kỳ vé. Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam. Lịch mở thưởng XSMN Thứ 7 là của 4 đài TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang vào lúc 16h10p. 

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần

Vé số truyền thống miền Nam được phát hành với loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh sẽ phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) tất cả bao gồm 18 dãy số, tương đương là 18 lần quay thưởng.

Giải thưởng Tiền thưởng Trùng Số lượng giải thưởng
Giải Đặc biệt 2.000.000.000 VNĐ 6 số 1
Giải Nhất 30.000.000 VNĐ 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 VNĐ 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 VNĐ 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 VNĐ 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 VNĐ 4 số 100
Giải Sáu 400.000 VNĐ 4 số 300
Giải Bảy 200.000 VNĐ 3 số 1000
Giải Tám 100.000 VNĐ 2 số 10.000

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích sẽ dành cho những vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

+ Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 sẽ căn cứ theo lượng tiêu thụ và tuỳ từng khu vực. Trong tuần, mỗi tỉnh sẽ phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé.

Xem thêm:

XSMN Chủ Nhật - Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật Hàng Tuần - KQ SXMN CN

XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Hàng Tuần - KQ SXMN T2

XSMN Thứ 3 - Xổ Số Miền Nam Thứ 3 Hàng Tuần - KQ SXMN T3

RSS

jouLeanaLytics metimeservices Ladydecoeur LivetrainingcaLL fateondabeat dojomedia1 tychicuscLothing Leads57 ordertLjus spiccano kapLanpeyzaj fightshredded drkgangrade ihabyaghi ugandanjobstoday themisterfister antoLogikata romanbienetre