TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
34 4 lượt 49 2 lượt 67 16 lượt
80 4 lượt 81 2 lượt 08 14 lượt
21 3 lượt 02 1 lượt 41 14 lượt
27 3 lượt 08 1 lượt 84 14 lượt
50 3 lượt 17 1 lượt 43 13 lượt
65 3 lượt 19 1 lượt 56 13 lượt
67 3 lượt 21 1 lượt 79 13 lượt
70 3 lượt 31 1 lượt 91 13 lượt
71 3 lượt 32 1 lượt 21 12 lượt
76 3 lượt 34 1 lượt 42 12 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
95 1 lượt 97 1 lượt 35 2 lượt
89 1 lượt 96 1 lượt 11 3 lượt
85 1 lượt 91 1 lượt 98 4 lượt
84 1 lượt 79 1 lượt 94 4 lượt
83 1 lượt 72 1 lượt 73 4 lượt
82 1 lượt 70 1 lượt 69 4 lượt
81 1 lượt 67 1 lượt 47 4 lượt
79 1 lượt 66 1 lượt 29 4 lượt
75 1 lượt 65 1 lượt 24 4 lượt
74 1 lượt 63 1 lượt 22 4 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
01, 06, 09, 12, 13, 23, 24, 35, 41, 46, 47, 57, 58, 59, 69, 72, 77, 86, 88, 93, 94, 97, 98 00, 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 55, 57, 58, 60, 62, 64, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 98, 99

Advertisements
Tin tài trợ