Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ sáu
1/12/2023
Gia Lai
5404
Ninh Thuận
4436
Thứ năm
30/11/2023
Bình Định
2916
Quảng Trị
9606
Quảng Bình
7009
Thứ tư
29/11/2023
Đà Nẵng
9358
Khánh Hòa
8249
Thứ ba
28/11/2023
Đắc Lắc
2093
Quảng Nam
2520
Thứ hai
27/11/2023
Thừa Thiên Huế
3209
Phú Yên
9819
Chủ nhật
26/11/2023
Khánh Hòa
9709
Kon Tum
2632
Thừa Thiên Huế
2234
Thứ bảy
25/11/2023
Đà Nẵng
5557
Quảng Ngãi
5034
Đắc Nông
6310
Thứ sáu
24/11/2023
Gia Lai
5175
Ninh Thuận
6888
Thứ năm
23/11/2023
Bình Định
7057
Quảng Trị
4855
Quảng Bình
8649
Thứ tư
22/11/2023
Đà Nẵng
9340
Khánh Hòa
8691
Thứ ba
21/11/2023
Đắc Lắc
9304
Quảng Nam
1239
Thứ hai
20/11/2023
Thừa Thiên Huế
7127
Phú Yên
3487
Chủ nhật
19/11/2023
Khánh Hòa
6756
Kon Tum
5606
Thừa Thiên Huế
4163
Thứ bảy
18/11/2023
Đà Nẵng
3991
Quảng Ngãi
7361
Đắc Nông
8924
Thứ sáu
17/11/2023
Gia Lai
2415
Ninh Thuận
1596
Thứ năm
16/11/2023
Bình Định
6428
Quảng Trị
4996
Quảng Bình
4535
Thứ tư
15/11/2023
Đà Nẵng
4072
Khánh Hòa
0502
Thứ ba
14/11/2023
Đắc Lắc
1251
Quảng Nam
4995
Thứ hai
13/11/2023
Thừa Thiên Huế
6175
Phú Yên
3408
Chủ nhật
12/11/2023
Khánh Hòa
2753
Kon Tum
4474
Thừa Thiên Huế
3595
Thứ bảy
11/11/2023
Đà Nẵng
4756
Quảng Ngãi
7172
Đắc Nông
9885
Thứ sáu
10/11/2023
Gia Lai
8976
Ninh Thuận
9966
Thứ năm
9/11/2023
Bình Định
3274
Quảng Trị
9776
Quảng Bình
9330
Thứ tư
8/11/2023
Đà Nẵng
7619
Khánh Hòa
2663
Thứ ba
7/11/2023
Đắc Lắc
3232
Quảng Nam
5182
Thứ hai
6/11/2023
Thừa Thiên Huế
3974
Phú Yên
7081
Chủ nhật
5/11/2023
Khánh Hòa
0614
Kon Tum
1736
Thừa Thiên Huế
1513
Thứ bảy
4/11/2023
Đà Nẵng
8306
Quảng Ngãi
1244
Đắc Nông
7317
Thứ sáu
3/11/2023
Gia Lai
2165
Ninh Thuận
2970
Thứ năm
2/11/2023
Bình Định
7506
Quảng Trị
4940
Quảng Bình
8966

Thống kê Sớ đầu đuôi MT - Sớ đầu đuôi miền Trung - SDDMT